Filezilla – En Guide, hur man ansluter till FTP och olika funktioner

Filezilla – En Guide, hur man ansluter till FTP och olika funktioner

Om man har en webbserver och vill lägga upp filer på den behöver man en så kallas FTP-funktion. FTP står för File Transfer Protocol. Flera program som används för HTML-editering har en redan inbyggd funktion för FTP, och det ofta finns det en service hos de flesta större webbhotellen där användaren kan lägga upp sina filer direkt via sin webbläsare. Ofta kan man klara sig mycket bra med dessa möjligheter som erbjuds hos webbhotellen men ibland kan ett program för FTP hantering vara ett mycket fördelaktigare alternativ eller komplement eftersom dessa program ofta innehåller mycket fler funktioner och också ger bättre översikt över själva filöverföringen. Filezilla är ett av dessa program.

 

Installera och hämta programmet

FileZilla är ett helt gratis program som utvecklas i så kallad Opensource. Programmet finns både i form av FTP Client och som FTP Server. Om man ska använda detta program och dess FTP-funktioner för att ladda filer till webbservern, eller hämta dem därifrån väljer man FTP-clienten. Användaren kan med detta program ha flera anslutningar öppna till olika webbservrar och administrera dem i Platshanteraren i programmet. För att göra detta väljer man att öppna Platshanterare i menyn. För att ansluta programmet till sin webbserver behöver man i Platshanteraren ange sina uppgifter för “user” “host” och “lösenord” “password”. Dessa uppgifter får man från sitt webbhotell. Om ingen annan efterfrågad information lämnats ut kan porten 21 ofta anges som defalut, eller så kan fältet lämnas tomt. För att kunna se fälten “user” och “password” kan alternativt “normal” behöva anges som inloggningstyp.

 

När programmet är igång kan man prova själva anslutningen till webbservern med “anslut”. I det fall allt fungerar kommer användaren se texten “remote site” och de mappar som finns. För att öppna en fil eller mapp klickar man på det man vill öppna. Om en webbplats ligger placerad i en undermapp kan sökvägen till denna mapp behöva anges i Platshanteraren. I Platshanteraren kan användaren dessutom ange lokala mappar där webbplatsen finns så den inte behöver bläddras fram varje gång man ansluter till webbplatsen med sitt FTP program. Att ansluta med programmet är alltså enkelt.

 

Hur överföra filer

I Filezilla FPT-programmet visas hela filstrukturen för den lokala datorn och för fjärrdatorn (webbservern), bredvid varandra. Ofta visas den lokala datorn till vänster och webbservern till höger Detta kan dock skilja sig åt om man använder ett annat FTP-program. Innan man för över en fil eller mapp bör man kontroller att man valt rätt och öppnat mapp på webbservern. Sedan kan överföringen från den lokala datorn påbörjas. Det finns flera möjliga sätt att skicka filer från den lokala datorn till webbservern på. Det vanligaste är att man drar och släpper filerna. Man kan också markera de filer och mappar man vill föra över och sedan högerklicka på dem och välja “skicka”.

 

I detta FTP-program finns ett standardläge för sändning av filer. Detta läge kallas auto och innebär att de många filer överförs helt binärt. Ofta behöver man inte ändra detta men i de fall man får problem med en fil efter att överföringen gjorts, kan felet ligga i att man använder fel metod för överföring av filerna. Man kan då behöva använda läget ASCII som är ett textläge. Detta läge används för att få bort överflödiga tecken som radavslut, samt för att få filer att vara kompatibla med alla server-program. En filtyp som ofta behöver detta är CGI-filer. Ofta fungerar det inte att köra filerna på webbservern annars. ASCII använder bara sju av åtta bitar när man för över filer och det var främst något som räknades när bredbandet inte var tillgängligt och man överförde filer med modem som standard. De binära filerna använder alla åtta bitar vid överföring av filer och används i första hand till mer krävande detaljer som databaser, bilder, video, programfiler och liknande.

 

Funktionen att ändra rättigheter

Med alla FTP-program är det viktigt att man som användare anger olika rättigheter på alla mappar och filer där det behövs. Om man inte vet vilka rättigheter som

Filezilla gör det enkelt att föra över filer

ska användas kan man ange samma nivå för alla filer och olika undermappar i mappen som man använder på den mapp vilken innehåller det program som ska användas. Vissa filer som tillhör ett visst projekt kan till exempel få en sorts rättigheter. Det kan till exempel röra sig om att ett nyhetsbrev ska kunna skickas ut. Allt detta kan göras direkt i Filezilla.

Man ändrar en fil eller mapps inställningar genom att klicka med höger musknapp på mappen som innehåller de filer och mappar som hör till programmet. Sedan

väljer man menyn “Filrättigheter”. Här anger man sedan ett värde för vilka rättigheter som ska gälla genom att välja rätt valmöjlighet. Man väljer sedan om detta ska upprepas i alla underkataloger. När man är klar väljer man att verkställa på”endast i kataloger”. Efter detta högerklickar man på den mapp som innehåller alla mapparna än gång till och väljer åter menyn “Filrättigheter”. Rättigheterna på filerna ställs in genom att rättighetens värde väljs eller skrivs med nummer. Ange sedan att åtgärden ska repeteras i alla underkataloger. Välj eft

er det att godkänna på knappen “endast i filer”.

Enkelt och smidigt att använda

Många tror att det är svårt att föra över filer och program till en webbserver eller hemsida. Så är inte fallet. Man behöver dock ofta ett FTP program av något slag, och Filezilla är ett sådant. Med detta program kan man snabbt och smidigt föra över saker till webbservern och se och följa hela förloppet. Dessutom kan man ändra namn och rättigheter på samtliga filer, undermappar och program direkt i Filezilla. Detta program är byggt i Opensource och är därför helt gratis att använda. Dessutom kan den enskilda användaren anpassa programmet helt efter sina egna önskemål och efter hur denne vill att layouten ska se ut.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Choose a Rating